Samhällsbyggare sedan 1861

År 1861 kom en engelsk uppfinnare till Café Casino på Bondtorget i Västerås. Det var starten för dagens Mälarenergi.

Samhällsbyggare sedan 1861Den 3:e april 1861 bildades Gaslysningsbolaget i Västerås. Då hade Mälarenergi fullt upp att hålla de 40 nya gaslamporna lysande i Västerås. 150 år senare använder nästan 150 000 människor el från Mälarenergi för att lysa upp sina hem.

Mälarenergi är stolt över att vara en samhällsbyggare och en del av Västerås historia.

Några nedslag i Mälarenergis historia.

 • 1861 Bildades Gaslysnings-Aktiebolaget i Westerås med uppgift att förse staden med gatubelysning. I oktober samma år togs gasverket i drift och 40 gaslyktor lyste upp Västerås. Anläggningen låg längs Munkgatan, mellan dagens Aros Congress Center och Stadshuset.
 • 1886 togs vattenledningsverket i drift vid Kvarnbrovreten intill Svartån. Vattentaxan fastställdes till 20 öre per m3. En taxa som stod fast ända fram till 1946.
 • 1891 togs vattenkraftstationen Turbinhuset i Svartån i drift genom ett samarbete mellan Västerås stad och det nybildade bolaget ASEA.
 • 1906 i november påbörjades driften vid det nya vattenverket vid Hässlö som stod helt färdigt vid årsskiftet.
 • 1908 installerades de första vattenklosetterna i staden.
 • I slutet av 1920-talet flyttades gasverket från centrum till gasverkstomten bredvid Västerås Ångkraftverk.
 • 1936 togs reningsverket vid Kungsängen i drift.
 • På 1950- talet började utbyggnaden av fjärrvärme i Västerås. Introduktionen skedde 1954, då värme producerades i Vattenfalls Ångkraftverk. År 1963 invigdes Kraftvärmeverket.
 • 1995 avreglerades elmarknaden och 1996 utvecklas affärsområdet Elhandel och börjar sälja el till hela Sverige.
 • 1999/2000 organiserades Mälarenergi Stadsnät AB som till en början ägdes av Mälarenergi tillsammans med ABB.
 • 2000 bildades Mälarenergi genom sammanslagning av Västerås Energi & Vatten AB, HEAB och VMK. Samtidigt bildades Mälarenergi Elnät AB och Mälarenergi Stadsnät AB.
 • 2001 börjar vi gräva ner fiber för bredband i Västerås.
 • 2004 drar vi fjärrvärme till Hallstahammar (16 km).
 • 2006 köper vi Kungsör fjärrvärme och elnät.
 • 2007 etableras affärsområdet Energitjänster.
 • 2009 börjar Mälarenergi driva Eskilstuna Energi och Miljös stadsnät.
 • 2010 blir vi delägare i vindkraftsbolaget Samkraft AB.
 • 2011 firar Mälarenergi 150 år som samhällsbyggare.

Läs mer om vår historia i broschyren En resa i tiden