Forskning och utveckling

Utveckling och ständig förbättring har alltid varit en central del i Mälarenergis verksamhet. Här presenterar vi några aktuella exempel på utvecklingsprojekt.

Strategiresan

Strategiresan är samlingsnamnet på ett omfattande utvecklingsarbete i nio strategiska initiativ. Utifrån dagens digitala möjligheter kommer vi skapa tjänster och produkter som underlättar för både oss och våra kunder att agera miljösmart och energieffektivt.

Strategiresan, Mälarenergis utvecklingsarbete

Drönare

Varje år besiktas ledningsnätet med helikopter. Mälarenergi arbetar för att ersätta dyra helikopterturer med fjärrstyrda drönare. Billigare, bättre för miljön och säkrare för personalen.

Besiktning med hjälp av drönare

2 Smart smarta elnät

Programidén med 2 Smart är att skapa smarta elnät i smarta regioner/städer. Syftet är att vi ska förbättra våra leveranser och tillgänglighet men för att kunna göra det måste vi veta vad som är möjligt, vilka behov och önskemål som finns på morgondagens elnät.

Presentation av 2 Smart programmet

Markförlagda kabelskåp

Trasiga kabelskåp utgör en påtaglig risk för allmänheten. Därför kommer Mälarenergi att påbörja ett pilotprojekt med markförlagda kabelskåp. Förutom minskade risker medför de många fördelar.

Markförlagda kabelskåp

Elproduktion på reningsverket

Sedan ett år tillbaka sker forskning på Mälarenergis avloppsreningsverk, Kungsängsverket, i Västerås om algers möjlighet att öka produktionen av biogas. Studien kommer att visa om det är möjligt att framställa mer biogas ur den befintliga processen för att i sin tur använda den till att producera mer fordonsbränsle eller t ex el i framtiden.

Kan alger öka biogasproduktionen på reningsverk?