2 Smart – Smarta elnät

Sveriges hittills största program för teknik och tjänster i smarta elnät, 2 Smart, är ett paraply för Mälarenergi Elnäs satsningar på ny teknik i elnätet och består av ett antal utvecklingsprojekt som kommer att bedrivas under tidsperioden 2015-2019.

Syftet med 2 Smart-programmets är att förbättra våra leveranser och tillgänglighet, utöka kundnyttan och utveckla regionen samt erbjuda nya tjänster och produkter till våra kunder. 2 Smart handlar om att skapa smarta elnät i smarta regioner/städer.

Tittar man på samhällsutvecklingen i stort så är det stort fokus på förnybara energikällor, både från microleverantörer och större anläggningar. Solceller och vindkraft är några av dem. Nätet måste klara av att ta emot den intermittenta energin och garantera kvalitén.

Det är också stort fokus på eldrivna fordon, inte bara bilar utan även bussar och tyngre fordon. Det kommer att kräva en infrastruktur för laddning som i sin tur ställer höga krav på nätet. Vad händer när 50 procent av hushållen på en och samma gata ska ladda sina elbilar samtidigt?

Detta är bara några av de områden vi ser framför oss i ett smart elnät. Vi måste testa och demonstrera vad som är möjligt för att kunna anpassa elnätet till ett hållbart energisystem och det är genom 2 Smart-programmet vi vill realisera detta.

Läs mer om ingående projekt

Stabilare stamnät för framtidens krav

Transformer Explorer – Verifiering för smarta elnät

Markförlagda kabelskåp

Lokala Energilager

Fokusområden

Smarta elnät, eller Smart Grid teknik, är ett brett begrepp. Inom 2 Smart Programmet har vi därför valt att organisera arbetet kring följande fokusområden:

  • Mätning – Integration/Kommunikation
  • Resurs och kompetenssäkring
  • Elnätsoptimering
  • Styrning och övervakning av förnyelsebar energi och laddinfrastruktur
  • IT Integration och arkitektur
  • Transporter
  • Produktion
  • Energimedvetna kunder
  • Energieffektiviserin

Planen framåt

Roadmappen nedan visar när i tiden dessa fokusområden kommer in. Något som även visas är de större projekten Mobilitet, och Stadens kontrollrum som har tagits hänsyn till.

Roadmap för 2 Smart

Programledare är Johanna Rosenlind, johanna.rosenlind@malarenergi.se