Besiktning med drönare

Genom att införa små autonoma helikoptrar, så kallade drönare, för till exempel besiktning av luftledningar och felsökningar, räknar Mälarenergi med att minska koldioxidutsläppen och få en säkrare arbetsmiljö.

Drönare av den typ som projektet köpt in.Vid Mälarenergi Elnät AB pågår ett projektet med syftet att införa och utveckla användningen av drönare på Mälarenergi.

Varje år besiktas 94 mil luftledningarna med hjälp av helikopter. Det är dyrt och en onödig belastning på miljön. Genom att istället använda  drönare utrustade med kamera sparar man kostnader och minskar utsläppen med 12 ton koldioxid varje år. Detsamma gäller om en montör behöver felsöka en ledning. Med en drönare slipper montören klättra upp i ledningsstolpen, vilket minskar risken för olyckor.

I ett första skede kommer man att fokusera på ledningsbesiktning men på sikt vill man att dessa maskiner även ska användas för besiktning av vindsnurror och skorstenar, sökning efter gasläckor med mera. Det kan även bli aktuellt att erbjuda drönartjänster till andra energibolag.

Kontaktperson i projektet
Gustav Solin, Gustav.Solin@malarenergi.se