Fördjupad information om energianvändning genom Greenley

Tillsammans med det nystartade bolaget Greenely från KTH Innovation deltar Mälarenergi i ett projekt för att utveckla en tjänst som ger hushåll fördjupad information om sin energianvändning via en mobilapplikation vilket kan leda till ändrade energibeteenden.

En mobiltelefon med Greenly appen

Hushållen som kommer att delta i projektet får ett verktyg via Mälarenergi och Greenely som möjliggör att de på ett väldigt enkelt sätt kan följa och effektivisera sin energianvändning. Genom att använda Greenelys mobilapplikation får testhushållen personligt anpassad information som representerar energianvändandet i deras bostad. De ges möjlighet att jämföra sig med liknande hushåll och får sammanfattade rapporter som identifierar intressanta trender i hushållets energiåtgång samt viktig information från Mälarenergi. En grund för detta är att kunderna har ett elavtal baserat på timförbrukning. Hushållen vägleds på ett enkelt och engagerande sätt mot en mer hållbar energianvändning och därmed minskad klimat- och miljöpåverkan.

Mälarenergi har 650 hushåll som anmält intresse att vara med och testa mobilappen. Hälften har startat testet i april och resten kommer starta i maj. Detta för att Greenely skall kunna använda informationen i olika vetenskapliga studier under projektets gång. Detta är ett steg i Mälarenergis ambition att utveckla produkter i nära samarbeta med kunderna. Målet är att tillsammans med Greenely utveckla en mobilapplikation som kan erbjudas till Mälarenergis kunder för ökad förståelse av energianvändning som leder till minskad miljöpåverkan.