Markförlagda kabelskåp

Mälarenergi Elnät har, inom programmet 2-Smart, genomfört en förstudie för att utreda möjligheten att ersätta befintliga kabelskåp med markbelagda kabelskåp. Förslaget är att göra ett pilotprojekt med åtta till tio kabelskåp under mark i ett nytt exploateringsområde.

– Det är mycket farlig utrustning som blottläggs vid skadade skåp och som utsätter både barn och vuxna i samhället för onödig fara, säger Bror Larsson chef på Driftavdelningen på mälarenergi Elnät. Dessutom ger markförlagda kabelskåp andra fördelar, som mindre risk för påkörning, inget behov av klottersanering och fler möjligheter till fjärrstyrning.

Därför undersöker Mälarenergi möjligheterna att ersätta dagens kabelskåp med markförlagda kabelskåp. Mälarenergi har genomfört en förstudien tillsammans med HM Power.  HM Power har sedan en tid tillbaka en produkt för att kunna förlägga kabelskåp under mark som nu ska utvärderas. Mälarenergi Elnät är bland de första i landet att utvärdera dem och förslaget från förstudien är att genomföra ett pilotprojekt med ett tiotal markförlagda kabelskåp.