Strategiresan

På Mälarenergi pågår ett större utvecklingsarbete med nio strategiska initiativ, som går under namnet Strategiresan. Målet med Strategiresan är att bli ett ledande infraserviceföretag. Tillsammans med andra ska vi skapa ett hållbart och livskraftigt samhälle med trygga leveranser till våra kunder och därmed bidra till att göra Mälardalen till en mer attraktiv region.

Mälarenergi genomgår just nu en stor förändring. Vi håller på att gå från att vara ett traditionellt energibolag till att bli framtidens infraservicebolag. Det vill säga ett energibolag som förutom att leverera energi-, vatten-, och bredbandslösningar även erbjuder en större bredd av tjänster till både privatpersoner, företag och samhällsnyttan.

Utvecklingsarbetets horisont sträcker sig till 2028 och är uppdelat i nio projekt inom; digitalisering och automation, hållbarhet och cirkulär ekonomi, kompetensutveckling och effektivitet. Arbetet ska leda till en utveckling av Mälardalsregionen och bidra till att våra ägare, Västerås stad når sin vision om att vara ”en stad utan gränser”.

Till Mälarenergis blogg där du kan läsa mer om Mälarenergi och vårt utvecklingsarbete.