Arbetsmiljöpolicy

Målet med koncernens arbetsmiljö- och säkerhetspolicy är att skapa en psykosocialt och fysiskt säker och sund arbetsplats för alla medarbetare, där målen utgör en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, samt att minska störningar i anläggningar och verksamhet som kan bidra till personskada.

Vi arbetar för ett jämställt, öppet och ärligt arbetsklimat med mångfald, där vi respekterar varandra och är generösa med att dela kunskap och att ge beröm. 

Vi strävar efter att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten där alla medarbetare tar ansvar, deltar och medverkar i förändrings- och utvecklingsarbetet på arbetsplatsen samt i utformningen av den egna arbetssituationen.

Vi ska genom utbildning, information och rådgivning bidra till att öka arbetsmiljö- och säkerhetsmedvetandet hos medarbetare, leverantörer, kunder och intressenter.

Alla medarbetare ska ha tillräcklig kompetens för sina arbetsuppgifter. Arbetet ska anpassas till den enskildes förutsättningar och arbetsförhållandena ska medge möjlighet till omväxling, utveckling och samarbete