Gör ditt exjobb hos oss

Vill du jobba med livets viktigaste produkter: vatten, el, värme, eller snabb kommunikation? I alla processer arbetar vi för ständiga förbättringar, både ur drift- och miljösynpunkt. Därför har vi också många spännande områden att göra examensarbete inom.

Hör av dig till oss om du har ett eget uppslag till examensarbete. Vi vill gärna ta del av det. Vi är tacksamma om du kan beskriva det arbetet du vill göra så ingående som möjligt och glöm inte att tala om vad du läser, när du vill börja och hur lång tid arbetet är tänkt att ta. Våra utannonserade examensarbeten hittar du här.