Kompetensutveckling

Medarbetarna är Mälarenergis viktigaste resurs och för att möta morgondagens behov och konkurrens har alla Mälarenergis medarbetare individuella utvecklingssamtal som mynnar ut i utvecklingsplan som uppdateras varje år.

På Mälarenergi hanterar vi kompetens som en strategisk resurs, från vision, affärsidé och affärskritisk kompetens till en individuell utvecklingsplan. Vi utgår ifrån vår affärsidé och formulerar vilka kompetenser som är affärskritiska för företaget, från övergripande- till individnivå. Därefter planeras utbildningsinsatser eller andra kompetenshöjande aktiviteter. På så sätt säkerställer vi att rätt kompetens finns där den behövs både nu och i framtiden.