Miljö och hållbarhet

För oss handlar hållbarhet om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vi har till exempel halverat utsläppen av fossil CO2 och varit med och byggt Sveriges största solcellspark. Men vi sponsrar också skolor med vattenautomater och bedriver förebyggande arbetsmiljöarbete.

Ett aktivt miljöarbete

Utsläpp på 543 000 ton koldioxid kunde undvikas 2015, tack vare Mälarenergis verksamhet. Det visar Mälarenergis första klimatbokslut som togs fram av Profu, ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom området energi, avfall och miljö.

Så värnar Mälarenergin om miljön - vattenkraft, solenergi, kretsloppstänk och miljömål

Klimatbokslut

Miljörapporter

Recipientkontroller för Svartån och Mälarfjärden

Ursprungsmärkning och bränslen

Naturvårdsprojekt

Mälarenergi har deltagit i flera bevarandeprojekt. Bland annat byggde Mälarenergi en fiskväg vid Kallstena vattenkraftstation i Hedströmmen. Fiskvägen är ett naturvårdsprojekt som kunde genomföras tack vare Mälarenergis samarbete med Naturskyddsföreningen och försäljningen av el märkt med Bra miljöval.

Fiskväg vid Västerkvarns kraftstation

Fisktrappan vid Kallstena kraftstation

Bevarandeprojekt för Flodpärlmusslan

Forskning kring hållbara vattenlandskap

Frivilligt spill av vatten förbi kraftstationer

Vi är miljöcertifierade

Miljö och hållbar utveckling har alltid varit en integrerad del i Mälarenergis verksamhet. Sedan 2002 är Mälarenergi miljöcertifierade enligt ISO 14001. Det betyder att vi har ett strukturerat och kontrollerat arbetssätt för miljöfrågorna som också följer en internationell standard.

Mälarenergis miljöcertifiering enligt ISO 14001

Social hållbarhet

För oss betyder det sociala ansvaret att vi kan erbjuda en säker och trygg arbetsmiljö för våra medarbetare och att vi driver frågor om ökad jämställdhet och mångfald. Men också att vi kan erbjuda våra kunder säkra och trygga leveranser av el, värme, vatten och datakommunikation. Mälarenergi vill också vara med och bidra till det hållbara samhället genom att aktivt delta i planering, forskning och utveckling i Mälardalen.

Jämställdhet och mångfald

Hälsa och säkerhet