Nästa steg för minskad miljöpåverkan, Block 7

För att uppnå målet att bli helt fossilfria 2020 planerar Mälarenergi för att bygga ett nytt kraftvärmeblock vid Kraftvärmeverket i Västerås. Blocket ska enligt plan använda returträ som bränsle.

Hållbar uppvärmning och elproduktion är en självklarhet i framtiden. I Västerås stads direktiv pekas Mälarenergi ut som en viktig del i stadens utveckling mot ett hållbart samhälle. Mälarenergi har som mål att bara använda förnybara och återvunna bränslen från år 2020.

När vi började energiåtervinna hushålls- och industriavfall i Kraftvärmeverkets Block 6 halverades varje västeråsares utsläpp av växthusgaser, det är i särklass det största enskilda bidraget till att minska våra utsläpp i Västerås. Totalt var sänkningen 262 000 ton.

Nästa steg - Block 7

Med en planerad kapacitet på 150 MWth (termisk effekt) kommer Block 7 stå för cirka 36 procent av värmeproduktionen och Block 6 för cirka 50 procent. De två blocken täcker då cirka 86 procent av värmeproduktionen, i princip helt baserat på återvunna bränslen då Block 7 i huvudsak kommer elda återvunnet trä. Panna 5 kommer bidra med en förhållandevis liten men ändå viktig energimängd för att täcka nära 100 procent av värmebehovet. Övrig produktion (B1-B4) fasas ut och olja blir endast kvar för reservändamål och extrem spets.

Miljötillståndsansökan för Block 7 (17 Mb stor)