Hållbarhetsredovisning

För Mälarenergi betyder hållbarhet bland annat att energiproduktion och avloppsrening sker med hänsyn till miljön och till människors hälsa. Det betyder också att dricksvattnet ska vara rent och smaka gott. En annan viktig aspekt är att människor måste kunna lita på att leveranserna fungerar dygnet runt utan avbrott, oavsett om det rör sig om värme, vatten, el eller datakommunikation, och dessutom till ett bra pris. Dessutom är frågor som jämställdhet, mångfald och en säker och trygg arbetsmiljö för våra medarbetare viktiga för oss som bolag och attraktiv arbetsgivare.

Med hållbara kliv in i framtiden

2015 började vi realisera vår strategiska plan. Ett arbete som framförallt handlar om att göra Västerås och Mälardalen till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar region för kunden att leva och verka i.

Ladda ner Hållbarhetsredovisningen för 2016 (pdf)