Naturvårdprojekt

Mälarenergi deltar årligen i projekt som syftar till att minska miljöpåverkan och bevara den biologiska mångfalden i de vattendrag där vi har vattenkraftstationer. Utöver det spiller vi frivilligt förbi vatten vid nio av kraftstationerna för att fiskarna ska få tillräckligt med vatten.

Hjälp till fiskarna genom att spilla vatten förbi kraftstationerna

Mälarenergi har idag 41 mindre vattenkraftverk i Västmanlands, Värmlands och Örebro län. Vattenkraften utgör ett positivt bidrag till klimatneutral elproduktion men har också en baksida genom att den utgör ett vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer. Vi har därför åtagit oss att friviliggt spilla vatten förbi kraftstationer med prioritering av de med högsta naturvärdena enligt överenskommelse med Länsstyrelsen. I dag gör vi det vid 9 kraftstationer .

Spillvatten bra för fisken

Fri väg åt fiskarna

För att ge fiskarna fri väg till sina lekplatser har Mälarenergi byggt fiskvägar vid Kallstena vattenkraftstation i Hedströmmen och Västerkvarns kraftstation.

Fisktrappan vid Kallstena

Fiskväg vid Västerkvarn

Bevara hotad art

Mälarenergi och Länsstyrelsen i Västmanland bedriver ett projekt för att bevara och stärka en svag population av flodpärlmusslan i Hedstömmen.

Bevarandeprojektet för flodpärlmusslan

Forskning om påverkan

Forskning om hur fisken och dess livsmiljöer påverkas av kraftproduktion i vattendrag.

Hållbara vattenlandskap