Fiskväg vid Kallstena

2012 byggde Mälarenergi en fiskväg vid Kallstena vattenkraftstation i Hedströmmen. Fiskvägen är ett naturvårdsprojekt som kunde genomföras tack vare Mälarenergis samarbete med Naturskyddsföreningen och försäljningen av el märkt med Bra miljöval.

Kallstena kraftstation med fiskvägenUnder början av april till slutet av augusti 2013 undersökte vi med hjälp av videokameror vilka fiskar som använde vägen. Nu har filmerna analyserats och 11 fiskarter registrerades. Totalt registrerades 966 fiskar. Utav de 11 registrerade arterna är två arter; ål och asp upptagna på artdatabankens rödlista, vilket betyder att de löper risk att försvagas eller dö ut. Fiskvägen gör det möjligt för alla förekommande fiskarter och storlekar att passera kraftstationen och få tillgång till ytterligare lek- och uppväxtområden.