Forskning för att bevara flodpärlmusslan

Mälarenergi har sedan 2010 ett samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU i Skinnskatteberg. Arbetet innebär bland annat att man stödjer forskning om hur elproduktion i vattenkraftstationer påverkar fiskar och andra vattenlevande organismer.

Flodpärlmusslor i HedströmmenFlodpärlmusslan - en uråldrig art
Nu har SLU tillsammans med Mälarenergi och Länsstyrelsen i Västmanland startat ett nytt projekt för att bevara och stärka en svag population av flodpärlmusslan i Hedstömmen.

Fossilfynd tyder på att arten är minst 80 miljoner år gammal. För att föröka sig är arten beroende av att det finns öring i vattendraget. Flodpärlmusslans larver, så kallade glochidielarver, lever på öringens gälar under en period i sin utveckling. I Hedströmmen har man under lång tid planterat ut olika stammar av öring och man är idag osäker på hur detta påverkar flodpärlmusslans förmåga att fästa på lämplig värdorganism. Därför studerar forskare vid Skogsmästarskolan om det dels är möjligt att få flodpärlmusslans glochidielarver att fästa på öring i fångenskap, och dels om infästningsgraden skiljer sig åt mellan olika öringstammar.

Lådorna där musslorna växerProjektet går ut på att placera ut öring från tre genetiskt skilda stammar i perforerade glasfiberlådor med vattengenomströmning som placeras ut i vattendraget i Hedströmmen. Cirka 20 musslor får flytta in i varje låda vilka möblerats med grus så att musslorna och öringarna ska trivas. Att öring och flodpärlmussla trivs och förökar sig är bra tecken på en allmänt god vattenmiljö.

Rapport från SLU om Öringsbeståndet