Forskning om hållbara vattenlandskap

Forskargruppen Skog-Människa-Landskap har tillsammans med Mälarenergi, länsstyrelsen i Västmanland och Sveriges lantbruksuniversitet gjort studier om påverkan på våra vattendrag.

Personer undersöker vattnetVatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. En hållbar förvaltning av denna gemensamma resurs är avgörande för oss själva samt för framtida generationer. Hedströmmen som rinner förbi Skinnskatteberg har valts ut att vara första fokusområde för denna forskning då den utgör ett typiskt vattendrag med kraftig inverkan av dammar och skogsbruk.

- Projektet handlar om att studera det som kallas ”det mänskliga fotavtrycket i naturen” och försöka förstå i vilken grad vi förändrar våra landskap och vilka konsekvenser det får för olika arter, livsmiljöer och processer, säger Johan Törnblom, projektledare och biolog vid Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg.

När projektet började rann det 100 liter vatten per sekund genom dammen i Hedströmmen. Mälarenergi som sköter dammarna och reglerar Hedströmmen, justerade mängden och släpper nu igenom 300 liter vatten per sekund. 
- Genom att tillsätta mer vatten har fler öringar hittat hit. 2011 var det 262 öringar som passerade, 2012 var det 396 öringar, 2013 var det 861 öringar och nu, hösten 2014, var det 812 öringar, berättar Johan Törnblom.

- Vi jobbar med biologisk mångfald och är intresserade av att t ex veta mer om hur fisken och dess livsmiljöer påverkas av kraftproduktion i vattendrag, säger Mats Lindberg affärsområdesansvarig för Kraft inom Mälarenergi.

Med över 2000 vattenkraftverk och 10 000 dammar i Sverige har arbetet stor relevans för miljövården av våra vattenlandskap. Med sin långa historia av hur vattenlandskapet använts är Bergslagen ett pedagogiskt bra exempel att studera närmare. Genom att göra Hedströmmen till ett demonstrationsområde kommer konkreta resultat och åtgärder att göras tillgängliga för myndigheter och allmänheten både regionalt och internationellt.

Se reportage i Västmanlandsnytt.