Spillvatten positivt för fisken

Mälarenergi har idag 42 mindre vattenkraftverk i Västmanlands, Värmlands och Örebro län. Vattenkraften utgör ett positivt bidrag till klimatneutral elproduktion men har också en baksida genom att den utgör ett vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer. Vi har därför åtagit oss att friviliggt spilla vatten förbi kraftstationer med prioritering av de med högsta naturvärdena enligt överenskommelse med Länsstyrelsen. I dag gör vi det vid 9 kraftstationer .

När samarbetet med Länsstyrelsen och Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg började gick bara spillvatten i Kyrkströmmen som ligger i anslutning till Mälarenergis vattenkraftstation i Skinnskatteberg. Idag fungerar Kyrkströmmen som demonstrationssträcka och efter en överenskommelse mellan Länsstyrelsen och Mälarenergi släpps 300 liter vatten i sekunden ut i strömmen vilket bland annat innebär att SLU kunnat börja studera beståndet av öring. År 2011 fångades 262 öringar på hela sträckan och hösten 2013 fångades 861 öringar, det ökade vattenflödet har alltså inneburit en rejäl ökning.