Bränslen

Här kan du läsa om våra olika bränslen.

2014-

Avfall - energivärde = 3 - 8 MWh/ton
Avfallsbränslet upphandlas på en lokal, regional och internationell marknad, där Mälarenergi får betalt för att ta emot avfallet och använda det till energiåtervinning. Avfallet blir Mälarenergis huvudbränsle.

2002

Torv - energivärde = 3 - 5 MWh/ton
Torv kallas av vissa för biobränsle, av andra för ett halvfossilt bränsle. Det växer på torvmossar och importeras idag främst från Ryssland. Mälarenergi vill minska andelen torv i bränslemixen.

2000

Biobränsle - energivärde = 2 - 3,5 MWh/ton
Biobränsle blir även fortsättningsvis ett av Mälarenergis huvudbränslen. Det kommer t ex från avverkningsrester - grenar, toppar, stubbar, bark eller energiskog.

1981

Kol - energivärde = 7 - 8 MWh/ton
Kol infördes som bränsle i samband med oljekrisen. Det var billigt, vilket i energipolitiska sammanhang vägde tungt. Idag arbetar vi för att fasa ut de fossila bränslet.

1963

Olja - energivärde = 10 - 11 MWh/ton
Idag finns bara en oljeeldad panna kvar på Kraftvärmeverket och den används endast som reserv. Då den byggdes var den hypermodern och ett miljösmart alternativ till alla de hemmapannor som den ersatte.