Ursprungsmärkning av el

Som konsument har du enligt lag rätt till information om elens ursprung och om den miljöpåverkan elproduktionen medför.

Redovisningen visar ursprunget för den el som såldes föregående kalenderår. Avsikten är att du ska få möjlighet att välja elhandelsföretag på fler grunder än enbart elpris.

Ursprungsgarantier

Alla privatkunder som tecknar elhandelsavtal med Mälarenergi får automatiskt el från vattenkraft. Den elen kan spåras av så kallade ursprungsgarantier. En ursprungsgaranti är ett elektroniskt certifikat som elproducenten får för varje megawattimme el som produceras. Har du ett elavtal med enbart vattenkraft så köper vi som elhandelsföretag vattenkraftsgarantier som täcker din elanvändning. På det sättet har vi som elhandlare ursprungsmärkt den el som du använder.

Residualmixen

Residualmixen består av den el som blir över när all el som spårats med hjälp av ursprungsgarantier räknats bort. Diagrammet nedan kallat Resterande försäljning består av residualmixen och i den försäljningen finns de kunder som inte aktivt tecknat någon av våra avtalsformer utan hamnat på ett så kallat anvisat pris.

Ursprungsmärkningen

Mälarenergi har två bolag som säljer elhandelsavtal; Mälarenergi AB och Mälarenergi Försäljning AB. Här nedan visas ursprung och miljöpåverkan för vår sålda el i Sverige under 2015 för respektive bolag. Ursprunget är uppdelat i förnybara energikällor (vatten, vind, biobränsle), kärnkraft och fossila energikällor (kol, olja, gas, torv). Under varje diagram finns dessutom nyckeltal som visar utsläpp av CO2, kärnbränsleavfall per kWh samt hur stor andel av den totala ursprungsmärkningen som har baserats på annullering av ursprungsgarantier.

Mälarenergi AB
Ursprungsmärkning 2015 - Vattenkraft

Cirkeldiagram som visar helt grönt

Så här ser diagrammet ut för dig som har tecknat
ett elavtal som består helt av vattenkraft

Koldioxid: 0,0g CO2/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,0 mg/kWh

  

Mälarenergi AB
Ursprungsmärkning 2015 - Vindkraft

Så här ser diagrammet ut för dig som har tecknat ett elavtal som består helt av vattenkraft  Koldioxid: 0,0g CO2/kWh Kärnbränsleavfall: 0,0 mg/kWh     Mälarenergi AB Ursprungsmärkning 2014 - Vindkraft

Så här ser diagrammet ut för dig som har tecknat
ett elavtal som består helt av vindkraft

Koldioxid: 0,0g CO2/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,0 mg/kWh

  

Mälarenergi AB
Ursprungsmärkning 2015 - Bra Miljöval El

Cirkeldiagram som visar helt grönt

Så här ser diagrammet ut för dig som har valt
Bra miljöval El till ditt elhandelsavtal.

Koldioxid: 0,0 g CO2/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,0 mg/kWh

  

Mälarenergi AB
Ursprungsmärkning 2015 - Resterande försäljning

Cirkeldiagram som visar 42 % fossilt, 18 % förnybart, 40 % kärnkraft

Så här ser diagrammet ut för dig som
inte valt några av våra miljöprodukter.

Koldioxid: 332,3 g CO2/kWh
Kärnbränsleavfall: 1,14 mg/kWh

  

Mälarenergi AB
Ursprungsmärkning 2015 - Total

Cirkeldiagram som visar 23 % fossilt, 55 % förnybart, 22 % kärnkraft

Koldioxid: 182,6 g CO2/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,63 mg/kWh

Andel av total ursprungsmärkning som är
baserad på annullering av ursprungsgarantier: 45,7 %

 

Mälarenergi Försäljning AB
Ursprungsmärkning 2015 - Vattenkraft

Cirkeldiagram som visar helt grönt

Så här ser diagrammet ut för dig som har tecknat
ett elavtal som består helt av vattenkraft

Koldioxid: 0,0g CO2/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,0 mg/kWh

 

Mälarenergi Försäljning AB
Ursprungsmärkning 2015 - Resterande försäljning

Cirkeldiagram som visar 33 % fossilt, 35 % förnybart, 32 % kärnkraft

Så här ser diagrammet ut för dig som
inte valt några av våra miljöprodukter.

Koldioxid: 262,6 g CO2/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,90 mg/kWh

 

Mälarenergi Försäljning AB
Ursprungsmärkning 2015 - Total

Cirkeldiagram som visar 17 % fossilt, 67 % förnybart, 167 % kärnkraft

Koldioxid: 134,6 g CO2/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,46 mg/kWh

Andel av total ursprungsmärkning som är
baserad på annullering av ursprungsgarantier: 60,0 %

 

Mer om ursprungsmärkningen

Miljödata utgår ifrån den nordiska produktionsmixen föregående kalenderår med hänsyn tagen till import/export och som sedan korrigerats genom att avräkna befintliga ursprungsmärkningar i Norden och handel med ursprungsgarantier. Miljöpåverkan som utsläpp av koldioxid och kärnbränsleavfall är beräkningar av driftsdata från Svensk Energi.

Bakgrund till ursprungsmärkning av el

Enligt EU-direktiv 2003/54/EG har alla elanvändare i EU rätt till att få information om elens ursprung och om den miljöpåverkan elproduktionen medför.
Syftet är:

  • öppenhet genom att ge öppen och lättillgänglig information
  • konsumenternas rätt till information om köpta produkter
  • ge möjlighet att göra informerade val baserat på elens ursprung
  • utbilda konsumenterna och efterfråga elproduktion som bidrar till ett säkert och hållbart energisystem

EU-direktivet infördes i den svenska Ellagen 2005.