Nyheter från Mälarenergi

 • 2017-01-19
  Vi firar Elens dag för att uppmärksamma den påverkan som elektriciteten har på våra liv. Elen är nämligen det största som hänt människan i modern tid och möjliggör den levnadsstandard som vi har idag.
 • 2016-12-23
  Från 1 januari träder nya regler i kraft rörande befrielse från moms om du har en försäljning på högst 30 000 kronor under ett beskattningsår. För att du ska kunna bli momsbefriad får din försäljning inte heller ha varit större än 30 000 kronor något av de två närmaste föregående beskattningsåren. De nya reglerna omfattar även produktion/mikroproduktion.
 • 2016-12-15
  Riksdagen har beslutat att höja energiskatten på el med 0,3 öre per kWh till 29,5 öre per kWh exklusive moms (36,88 öre per kWh inklusive moms).
 • 2016-12-09
  Mälarenergikoncernen önskar god jul genom att skänka en gåva till Bris istället för att skicka ut julkort.
 • 2016-11-25
  Tisdagen den 29 november så kopplar vi in den nya vattenledningen som ska förse de västra delarna av Västerås med dricksvatten.
 • 2016-11-14
  9 av 10 invånare i östra Mellansverige tycker att skräp i toaletten är oacceptabelt visar en undersökning som Svenskt Vatten har tog fram i samband med internationella Världstoalettdagen förra året. Trots det hamnar årligen 216 ton skräp i Västerås avlopp.
 • 2016-10-10
  Från v40 fram till december kommer Mälarenergi att arbeta med förnyelse av vattenledningsnätet i området Kristiansborg – Karlsdal. På grund av detta arbete kommer ett antal kortare oaviserade avbrott (under en timme) och en del aviserade längre avbrott att ske. Arbetet sker oftast gatuvis och framkomligheten på gatan kommer att vara kraftigt begränsad.
 • 2016-09-06
  Aroseken blir samarbetspartner i projektet Laddregion Mälardalen som drivs av Mälarenergi.