Riktlinjer för sponsring

Vad vi väljer att sponsra varierar över tiden. Det ska följa våra riktlinjer och stärka vår verksamhet.

Mälarenergi är idag ett starkt varumärke. En bidragande orsak till detta är bland annat vår medvetna och konsekventa satsning på sponsring. Från att tidigare ha inriktat vår sponsring på framför allt idrott, inriktar vi oss nu mer på samhällssponsring. Vi månar om att sprida våra sponsringssatsningar geografiskt inom vårt område och vill medverka till att inspirera lokala företag och boende att engagera sig i evenemang och aktiviteter.

Mälarenergis sponsring ska:

 • Stödja Mälarenergis affärsverksamhet direkt eller indirekt
 • Bidra till att stärka varumärket och skapa en positiv bild av Mälarenergi
 • Bidra till ett bekvämt liv och en bra livsmiljö i Mälardalen
 • Vara allsidig när det gäller vår geografiska marknad och våra kundgrupper
 • Innebära tydliga motprestationer
 • Bygga på långsiktiga samarbeten under avtalsenliga former

Mälarenergi undviker att sponsra:

 • Politiska eller religiösa organisationer
 • Aktiviteter som kan skada vår miljö
 • Aktiviteter som kan uppfattas som oetiska
 • Organisationer som enbart inriktar sig på välgörenhet, eftersom detta ej är att betrakta som sponsring
 • Föreningar, grupper eller företag vars värden förknippas med diskriminering