Solparken

Solparken ligger vid E18 cirka 5 km öster om Västerås i riktning mot Enköping och är en av Sveriges största.

Solparken har byggts och ägs av Kraftpojkarna. Den täcker en markyta på cirka 40 000 kvadratmeter.

Mälarenergi köper in och säljer all den el som produceras. Solcellspanelerna ger en årsproduktion på ungefär 1,2 miljoner kilowattimmar, det motsvarar hushållselen i cirka 400 lägenheter under ett år.

Aktuella produktionsdata från Solparken (extern länk)

  • I parken står 92 solföljare med 36 solcellspaneler i varje.
  • Varje solföljare är 72 kvadratmeter. Med fundamentet är de 7 meter höga.
  • Solföljaren är 12 x 6 meter, solcellspanelen är 2 x 1 meter.
  • Cirka 1 mil kraftkabel är nedgrävd i parken.
  • Solföljare gör att man får ut 42-43 procent mer än om de stod stilla.
  • En hel solföljare producerar cirka 13 500 kWh/år. 
  • En halv solföljare producerar cirka 6 800kWh/år.
  • En solcellspanel producerar cirka 390 kWh/år.
  • Invigningen av parken var i början av februari 2014

Boka en plats i solparken (privatkund)

Boka en plats i solparken (företagskund)

Fakta om solen

Solen bildades för ungefär fyra och en halv miljarder år sedan. Den har tillräckligt med väte kvar för att lysa i ytterligare fyra och en halv miljarder år.

Solens diameter är 109 gånger så stor som jordens och 10 gånger så stor som Jupiters (den största planeten i solsystemet). Över en miljon jordar skulle kunna rymmas i solen.

Om man skulle ta en bil med obegränsad bränsletillgång och köra den med en hastighet av 100 kilometer i timmen, 24 timmar om dygnet, så skulle det ta ungefär 170 år att nå solen.

Ljuset från solen färdas med en hastighet av 299 792 kilometer per sekund och når jorden på lite drygt 8 minuter.

Varje sekund omvandlas cirka fyra miljoner ton av solens materia till energi, vilket bland annat producerar värmen som vi känner och ljuset som vi ser här på jorden. Solen avger mer energi på en sekund än all energi vi människor har förbrukat under vår tid på jorden. Viken fantastiskt bra energikälla det skulle vara om vi kunde hitta en bra teknik att utnyttja hela dess kraft!