Värmeverket Surahammar.

Värmeverket i Surahammar producerar varje år cirka 45 GWh värme till Kunder i Surahammar, Virsbo och Ramnäs. Värme som till 99 procent kommer från förnyelsebar energi.

Värmeverket har varit i drift sedan 1984. Från början fanns en biopanna och det eldades nästan enbart med torv dessutom fanns även en rökgaskondensering. Några år senare tillkom en oljepanna för spets- och reservproduktion. År 1997 byggdes anläggningen ut med en 5 MW biopanna som i första hand ersatte oljepannan och 2005 installerades en ny rökgaskondensering till båda biopannorna.

Mälarenergi AB köpte anläggningen av Surahammars kommun år 2014.