Jäders bruk

Gustav Vasa kom till Jädersholme i mitten av 1500-talet för att nyttja vattenkraften och tillverka vapen och krigsutrustning. Resultatet blev en hantverksby med smedjor och 1551 grundades Arboga vapenfabrik.

När smedjorna lades ner fick vattenflödet en ny användning. En dammanläggning och en  kraftstation  byggdes  1914  och  samma  år  fick man elektricitet. En ny kraftstation byggdes 1943. Vattenkraftstationerna  hade  olika  ägare  fram  till 1995, då Mälarenergi tog över.

Kraftationen vid Järders bruk levererar 5 GWh/år. Stationen har en fallhöjd på fem meter och en slukförmåga på 25 m3/sekund. Avrinningsområdet är på 3440 km2

Se karta med alla Mälarenergis kraftstationer

Elavtal med 100 procent vattenkraft