Bengtsfors kraftstation

I 120 år har vattenkraftstationen i Bengtsfors i landskapet Dalsland, bidragit till att försörja samhället med el. Våren 2015 köpte Mälarenergi vattenkraftstationen vilket innebär att företaget kan leverera än mer lokalproducerad el från förnybara energikällor.

Bengtsfors Vattenkraftstation ligger i södra änden av sjön Lelången och byggdes 1895. Stationen har moderniserats i etapper, exempelvis uppgraderades kraftstationen 2010 när aggregat G3 byttes mot ett nytt.

Vattenkraftsanläggningen i Bengtsfors består av damm, intag, byggnad och maskinanläggning med tillhörande el- och kontrollutrustning. Maskinanläggningen består av fem stycken aggregat varav två är på 260 kW, två är på 220 kW och ett är på 150 kW, sammanlagt 1 110 kW. Sjön Lelången är vattenmagasin till kraftstationen.

Se karta med alla Mälarenergis kraftstationer

Elavtal med 100 procent vattenkraft