Trångfors kraftstation

År 1897 bildades Trångfors Kraft av ASEA och Hallstahammars Bruk. Tre år senare var kraftstationen klar för att börja leverera elektricitet via en 22 km lång ledning till Västerås.

Trångfors kraftstation byggdes 1899. Det  var  Arboga-ingenjörerna  Qvist  &  Gjers  som planerade bygget och anläggningen utrustades med deras  turbinkonstruktioner.  ASEA  levererade  de sex generatorerna. Generator nr 5 med tillhörande turbin deltog år 1900 på en världsutställning i Paris. Generatorn erhöll Grand Prix-utnämning och turbinen en guldmedalj i sin klass.

Driften vid kraftstationen  upphörde  hösten  1988,  på  grund  av  stora förändringar  i  Trångforsområdet.  En  ny  station byggdes nere i berget som ersatte Trångfors kraftstation samt tre andra äldre anläggningar. Trångfors kraftstation är nu ett museum i drift, för att visa besökare hur vattenkraft fungerar. Det är möjligt  genom  samarbete  mellan  Mälarenergi och Svedvi-Berg hembygdsförening.