Turbinhuset Västerås

Turbinhuset är Sveriges äldsta kraftstation som fortfarande producerar el kommersiellt. Turbinhuset byggdes 1891 i Svartån mitt i centrala Västerås, och hade en avgörande betydelse för att nuvarande ABB skulle etablera sig i staden.

Västerås första belysning tändes i Domkyrkan 1884. Det var en stor händelse som folket fick betala en entréavgift för att uppleva. Belysningen installerades av Elektriska Aktiebolaget som höll till i Arboga, men hade nu växt ur sina lokaler och letade efter något större. Turen föll på Västerås. Västerås Stad byggde Turbinhuset vid Svartån och arrenderade ut det till företaget som bytte namn till ASEA, nuvarande ABB. ASEA växte och då husets tre turbiner inte längre räckte till togs kraftstationen över av Västerås Stad.

1996 renoverades huset och två nya aggregat  installerades.  De har en effekt på 150 kW, producerar 0,4 GWh energi per år. Fallhöjden är 3,6 meter.

Idag  används  Turbinhuset som museum och producerar el i kommersiellt syfte. Museumet invigdes 1974 av kungen.

Se karta med alla Mälarenergis kraftstationer

Elavtal med 100 procent vattenkraft