Vattenverket

Västerås vattenreningsverk ligger vid Hässlö på Badelundaåsen, med ett satellitverk vid Fågelbacken nära Hökåsen.

Dagens moderna vattenverk levererar ca 40 miljoner liter färskt gott dricksvatten per dygn, vilket motsvarar 7500 badkar i timmen.

Hur går det till att rena vatten?

Mälarens råvatten pumpas in i vattenverket och renas och smaksätts i flera steg:

  1. Grövre föroreningar som följer med råvattnet silas bort i finmaskiga roterande silar.
  2. Därefter tillsätts ett flockningsmedel som får mindre lerpartiklar och andra föroreningar att flockas under långsam omrörning.
  3. I sedimenteringsbassängerna sjunker flockarna till botten och bildar slam som avlägsnas och pumpas till avloppsreningsverket
  4. Därefter passerar vattnet via ett sandfilter till såkallade infiltrationsdammar vid Hässlö och Fågelbacken. Där sjunker vattnet sakta ner i grusåsen och bildar ett konstgjort grundvatten. Vattnet rör sig sakta genom åsen till de brunnar där vi åter pumpar upp vattnet, som nu fått bättre smak och en jämnare temperatur
  5. Innan vattnet pumpas ut i ledningsnätet desinficeras och pH-justeras det.

vattenverket