Avtalsvillkor

I Mälarenergis egna avtalsvillkor för elhandel finner du våra produktspecifika villkor.

Dessa villkor är ett komplement till elbranschens Allmänna avtalsvillkor för konsument vilka vi givetvis tillämpar.

Allmänna avtalsvillkor

De Allmänna avtalsvillkoren, EL 2012 K, är framtagna enligt en överenskommelse mellan Konsumentverket och branschorganisationen Svensk Energi, i syfte att stärka privatkundernas ställning på elmarknaden. Förutom regleringen om månadsavläsning följer de också andra regeländringar.

Här nedan finns samtliga avtalsvillkor. De allmänna villkoren märkt reviderade gäller från och med 1 juli 2015.

Dokument

Allmänna avtalsvilkor EL 2012 K

Allmänna avtalsvillkor EL 2012 K reviderad 2015

Särskilda avtalsvillkor från anvisat elhandelsföretag

Särskilda avtalsvillkor från anvisat elhandelsföretag reviderad 2015

Mälarenergi AB:s elhandelsvillkor