Faktorer som styr elpriset

Faktorer som styr det fasta elpriset

Det fasta elpriset består av olika långa elterminer. Elpriset styrs av marknadens kunskap om vad som kan påverka elpriserna under de olika tidsperioderna. Ett fastprisavtal byggs sedan upp av terminer som täcker den avtalade tiden, allt från tre månader till fem år. Elterminerna påverkas av både kortsiktiga och långsiktiga faktorer. Det är bland annat därför terminspriserna dagligen förändras på den nordiska elbörsen. Flertalet av de kortsiktiga faktorernas utveckling påverkar även elpriset på längre sikt.

Faktorer som styr det rörliga elpriset

Det rörliga priset påverkas framför allt av kortsiktiga faktorer och gör att elbörsens elpris kan svänga kraftigt från en månad till en annan. Får vi varma vintrar och välfyllda vattenmagasin kan elhandelspriset bli lägre än vad marknaden tidigare förutsett. Fast elpriset kan också bli högre när efterfrågan på el blir stor och om det är torrt och kallt ute. Det rörliga priset är även känsligt för tillfälliga problem i elproduktionen i Norden.

Korta och långsiktiga faktorer

Exempel på de kortsiktiga faktorerna är; vädertemperatur, vattentillgångar, prisutveckling på kol och olja med mera. Flertalet av de kortsiktiga faktorernas utveckling påverkar som sagt även priset på lång sikt. Ett exempel på det kan vara hur prisutvecklingen för kol- och olja kommer att vara de närmaste åren. Utöver detta är förväntat utbud och efterfrågan på el år för år viktiga långsiktiga faktorer på elprisets utveckling.