Dubbel trygghet med omteckningsrätt

När elpriset går ner kan det vara klokt att ha tecknat en omteckningsrätt. Med den kan du när som helst teckna om ditt fasta elpris, vid ett tillfälle, om elpriset skulle bli lägre under avtalsperioden.

Tecknar du ett 3- eller 5-årigt fast elprisavtal finns alltså möjlighet till omteckningsrätt. Kom ihåg att den nya avtalslängden måste vara minst lika lång som i det ursprungliga avtalet. Det vill säga slutdatumet på det nya avtalet måste vara detsamma eller senare. Nytt avtal tecknas enligt Mälarenergis gällande priser vid tidpunkten för omteckning och med leveransstart tidigast nästkommande månadsskifte. Kostnaden för att använda sig av omteckningsrätten betalas endast när den nyttjas. Omteckningsrätt gäller för privatpersoner och företag med årsförbrukning upp till 70 000 kWh/år. Kostnad är den som avtalats vid tecknandet och står på ditt nuvarande avtal.

Aktuell kostnad vid nyttjande av omteckningsrätten

Avgiften för omteckningsrätten är beroende på din elanvändning per år, mätt i kWh.

kWh/år 0-5999 6000-14999 15000-29999 30000-49999 50000-70000
Pris 3 år 400 kr 1 000 kr 2 000 kr 3 500 kr 6 000 kr
Pris 5 år 750 kr 2 500 kr 5 000 kr 7 500 kr 15 000 kr