Prisutveckling Elavtal

I tabellerna nedan visas hur priserna för våra olika avtalsformer har utvecklats över tid.