Frågor och svar om Mälarenergis solcellspaket

Hus med solpanel på taket

Hur fungerar det?

Att installera solceller gör man i första hand för att tillverka el för eget bruk. Den el som du själv producerat räknas av månadsvis från din elräkning om du har Mälarenergi som elnätsleverantör. Om du inte ligger inom Mälarenergis elnät bör du kontrollera med ditt elnätsbolag vad som gäller.

Vad ingår i Mälarenergis solcellspaket?

Vi erbjuder en paketlösning med utrustning och installation samt genomgång efter installation. Det gör vi för att kunna säkerställa kvaliteten samt lämna garantier på utfört arbete.

Gör en intresseanmälan för solcellspaket

Kan vem som helst ta del av erbjudandet?

Erbjudandet är i första hand riktat till konsumenter och andra som vill bli så kallade mikroproducenter. Det innebär privatkunder eller t ex bostadsrättsföreningar med en anläggning på max 43,5 kW och 63 amperes abonnemang.

För vilken hustyp gäller priset för den standardinstallation som ingår i paketen?

Den installationskostnad som ingår i paketen gäller för 1 - 1½-planshus med tegel-, betong- eller plåttak med en taklutning på max 30 grader. Det behöver finnas en sammanhängande takyta att sätta solpanelerna på och lediga säkringar/säkringsplatser i elcentralen. Det krävs också en jämn mark och fri yta så att montörerna lätt kan komma upp på taket.

…och om jag inte har ett hus som klassas som standard?
Självklart kan du installera solceller ändå. Kostnaden kan dock bli högre på grund av att det kan ta längre tid att montera, kräva annan utrustning och mer material. Vi offererar gärna en lösning som bygger på just dina förutsättningar.

Hur vet jag om mitt hus är lämpligt att montera solceller på?

Södertak är förstås bäst för att få flest soltimmar, men även tak i sydväst och sydöst går bra. Den bästa vinkeln på taket är cirka 30 grader samt att taket inte skuggas av träd eller intilliggande byggnader. Taket ska ha en yta på minst 10 m2 (paketet 2) och bör ha en lutning på cirka 0-60 grader. Även andra lutningar fungerar men monteringen och effekten blir lite annorlunda.
Det ska finnas plats för växelriktaren nära systemet (t ex på vind eller intill elcentralen) och huset ska ha en säkringsnivå på minst 16A.

Vad behöver jag veta innan jag kan göra en beställning?

  • om du behöver bygglov. Normalt krävs inte bygglov om solcellsmodulerna placeras direkt på taket och i samma lutning som taket. Kontakta din kommun för besked.
  • vilken säkringsstorlek du har på ditt elnätsabonnemang
  • vilket elnätsföretag du har (gärna anläggningsnummer, finns på din elnätsfaktura)
  • vad du har för taktyp, takyta och lutning på taket. Vilket material taket består av, tegel, betong eller plåt.
  • Tänk gärna igenom önskad leveranstid då du behöver vara tillgänglig för att ta emot leveransen och eventuellt vara hemma vid installationen.

Kan jag köpa produkterna och montera själv?

Nej, Mälarenergi säljer bara kompletta paket med installation. Detta för att säkerställa att installationen går till på ett riktigt sätt och för att garantier ska gälla. Därför erbjuder vi bara ett helhetserbjudande med montering och installation.

Vilka stöd och bidrag finns för solceller?

Läs om bidrag och stöd för solceller på Energimyndighetens webbplats