Att förebygga källaröversvämning

Att få översvämning i sin källare kan innebära obehag och mycket extra arbete. Till exempel kan felaktigt kopplad avledning av dagvatten orsaka översvämningar i fastigheten.

Mälarenergi jobbar ständig med att kvalitetssäkra och förbättra avloppsnätet. Det går dock aldrig att helt eliminera riskerna för källaröversvämning.

Vi har därför i samråd med Svenskt Vatten tagit fram ett dokument med information om de vanligaste orsakerna till källaröversvämning och tips på förebyggande åtgärder.

Så förebygger du källaröversvämningar

Information om dag- och dräneringsvatten

Checklista vid översvämning

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
  • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.
  • Skaffa hjälp med länspumpning.
  • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
  • Ring försäkringsbolaget.
  • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
  • Anmäl översvämningen till Mälarenergi.