Dricksvattenkvalitet

Dricksvatten är ett livsmedel och lyder därmed under Livsmedelsverkets lagar och regler vad gäller kontroll av vattnets kvalitet.

Vattenkvaliteten i de vattenprover som tas på vattnet i vårt ledningsnät bedöms efter Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30).

Läs Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

Alla vattenprover skickas till ett ackrediterat laboratorium som analyserar och bedömer vattnets kvalitet utifrån de gränsvärden som finns enligt gällande lagstiftning. Det laboratorium vi anlitar är ackrediterat av SWEDAC enligt SS-EN ISO/IEC 17025.

Ladda ner Gränsvärden för vattenkvalitet

Ett dricksvatten kan enligt lagtexten bedömas som tjänligt, tjänligt med anmärkning respektive otjänligt.

Vid frågor kring vattenprovtagning och bedömning av dricksvattenkvaliteten kontakta:

Mälarenergi
021-39 50 00

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
021- 39 00 00

Vid fel på vattnet, ring felanmälan
021-18 19 00

Vattenskyddsföreskrifter