För dig med enskilt avlopp

Mälarenergi driver ett miljöprojekt där slam från enskilda avlopp i Västerås kommun blir till gödning på åkrar. Projektet drivs tillsammans med Tomta gård.

Fördelar med slam som gödningsmedel

  • Lantbrukarna kan minska användningen av industriellt tillverkad gödning som kräver mycket energi och långa transporter
  • Slammet innehåller bland annat de nyttiga näringsämnena fosfor och kväve som är bra för jorden

Tänk på vad du spolar ner i ditt avlopp

Du som har enskilt avlopp är i högsta grad med och påverkar om slammet går att använda eller inte. Innan slammet sprids på åkrarna kontrollerar man att förekomsten av vissa ämnen, till exempel tungmetaller, inte överstiger tillåtna gränsvärden. Är värdena för höga får slammet inte användas.

Tops, trasor och tamponger bryts inte ned utan fastnar i pumpar och annan utrustning. Detta leder till höga kostnader som du som kund till slut får betala i form av höjda avgifter. Cigarettfimpar ska inte heller slängas i avloppet då de innehåller den giftiga tungmetallen kadmium.

Tänk på att alltid lämna överblivna läkemedel till Apoteket och miljöfarligt avfall till Återbruken.

Som miljöfarligt avfall klassas:

  • Färgrester
  • Lösningsmedel
  • Oljor
  • Bekämpningsmedel
  • Syror eller liknande

Tvätt- och diskmedel

Överdosera inte tvätt- och diskmedel utan använd rekommenderade mängder. Ta reda på hårdheten i ditt vatten och dosera därefter. Välj miljömärkta produkter och undvik klor och bakteriedödande kemikalier.