Varför kloreras vårt dricksvatten?

I regel kloreras allt ytvatten. I Sverige tillsätts bara en bråkdel av den klormängd som tillsätts dricksvattnet i de flesta andra länder. Klor tillsätts till vattnet för att förhindra oönskad bakterietillväxt i ledningsnätet. Men genom att hälla lite askorbinsyra i vattnet kan du ta bort kloret.

Vid vattenverken är klorhalten 0,17 mg/l (total klor) Klorhalten klingar snabbt av ute i ledningsnätet. De innebär att de flesta kunder får en klorhalt som ligger på 0,10-0,15 mg/l beroende på hur långt från vattenverket man bor och hur fort vattnet omsätts i ledningsnätet. Förhöjda halter av ammonium och humus kan ge starkare klorlukt vid normal klorhalt. Gränsvärdet ”tjänligt med anmärkning” för klorhalt hos användare är 0,40 mg/l.

Det finns inga belägg för att klor i så låga doser skulle kunna påverka hälsan på något negativt sätt. Både Livsmedelsverket och Världshälsoorganisationen (WHO) anser att fördelarna med att klorera dricksvatten överväger nackdelarna.  En del människor är överkänsliga mot klor i vatten. Det finns ett enkelt sätt att bli av med klor i sitt kranvatten. Om man tillsätter askorbinsyra i vattnet så avkloreras vattnet omedelbart. Askorbinsyra är C-vitamin och finns att köpa som pulver på apotek eller i livsmedelsaffär.

Doseringsmängd askorbinsyra:
•    i ett glas vatten tillsätts några kristaller askorbinsyra
•    i en liter vatten läggs så många kristaller att det motsvarar ungefär en kubikmillimeter (lite askorbinsyra på toppen av en knivsudd)
•    i ett badkar med vatten hälls ungefär 1/4 kryddmått askorbinsyra

Kan jag lita på det kommunala vattnet som kommer ur kranen?

Ja, det kan du. Dricksvatten är det mest kontrollerade av alla livsmedel. Livsmedelsverket är den myndighet som utfärdar regler för dricksvattenförsörjningen och sätter gränsvärden för olika ämnen. I dricksvattenföreskrifterna, som grundar sig på gemensamma EU-regler, finns angivet hur ofta prov ska tas och vad som ska analyseras vid vattenverket och ute på ledningsnätet. I föreskrifterna finns även krav på kontinuerlig kvalitetsmätning och kontroll. Dessutom sker provtagning i vattenverket för kontroll av vattenbehandlingen. De som blir sjuka av dricksvatten är endast en bråkdel av alla livsmedelsrelaterade fall.

Vem testar kvaliteten på dricksvattnet?

Allt kommunalt dricksvatten genomgår en mycket omfattande kemisk och mikrobiologisk kvalitetskontroll. Kontrollen omfattar hela vägen från råvatten, via vattenverket och fram till användarens kran.
Analysomfattning och provtagningsfrekvens med mera regleras genom lagstiftning (dricksvattenföreskrifterna).
Kontrollen utförs av den ansvarige för anläggningen i samarbete med kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Alla prover måste analyseras på ett godkänt (ackrediterat) laboratorium.