Från ditt avlopp och ut till Mälaren igen på 13 timmar

Mellan det gamla ångkraftverket och lantmännens stora silo ligger Kungsängsverket - Mälarenergis reningsverk för avloppsvatten i Västerås.

Varje dygn kommer ungefär 50 miljoner liter avloppsvatten till Kungsängsverket. Här renas allt avloppsvatten för att sedan kunna släppas ut igen i Mälaren. Men det är inte bara renat vatten som kommer från reningsverket. Fjärrvärme, växtnäring och biogas är exempel på vad man också utvinner från avloppsvattnet.