Vattenverket - så får du rent dricksvatten

Vattnet du häller upp i ditt dricksglas har inte sett ljus på länge. För ungefär tre veckor sedan kanske det glittrade i solen på Mälarfjärden. Det var innan det sögs in till Hässlö vattenverk, sipprade genom Badelundaåsen och pumpades genom ledningsnät i underjorden för att hamna i din kran.

Skiss över vattenverket och stegen som vattnet passerar

Dagens moderna vattenverk levererar cirka 40 miljoner liter färskt gott dricksvatten per dygn, vilket motsvarar ungefär 7500 badkar i timmen. Mälarens råvatten pumpas in i vattenverket och renas och smaksätts i flera steg:

  1. Grövre föroreningar som följer med råvattnet silas bort i finmaskiga roterande silar.
  2. Därefter tillsätts ett flockningsmedel som får mindre lerpartiklar och andra föroreningar att flockas under långsam omrörning.
  3. I sedimenteringsbassängerna sjunker flockarna till botten och bildar slam som avlägsnas och pumpas till avloppsreningsverket.
  4. Därefter passerar vattnet via ett sandfilter till såkallade infiltrationsdammar vid Hässlö och Fågelbacken. Där sjunker vattnet sakta ner i grusåsen och bildar ett konstgjort grundvatten.
  5. Vattnet rör sig sakta genom åsen till de brunnar där vi åter pumpar upp vattnet, som nu fått bättre smak och en jämnare temperatur
  6. Innan vattnet pumpas ut i ledningsnätet desinficeras och pH-justeras det.

Relaterad information

Broschyr om Hässlö vattenverk