Mätarbrunn

Mälarenergi kräver att mätarbrunn installeras vid anslutning med en ledning längre än 100m från förbindelsepunkt och vid gemensamhetsanläggningar. Mätarbrunnen skall godkännas av VA-anläggningens huvudman. Mätarbrunnen ska placeras inom ej biltrafikerat område så nära förbindelsepunkten som möjligt.

Mätarbrunn utförs med:

  • Invändig diameter av minst 1200mm för en mätare, minst 1500 mm för två mätare alternativt upplyftningsbar vattenmätare för underhåll och avläsning
  • Fri nedstigningsöppning med en diameter av minst 600mm
  • Överfalsad, värmeisolerad och eventuellt låsbar lätt manövrerbar lucka, placerad 100-200mm över markytan
  • Vattentätt utförande alternativt tillförlitligt avlopp
  • Installeras fast stege bör denna vara av korrosionshärdigt material

Vid brunn för tre eller flera mätare utförs brunn med mått och eventuellt ytterligare utrustning efter anvisningar från VA-anläggningens huvudman.

I vissa fall kan rör för elkabel från mätaren till lämplig plats för elförsörjning erfordras.

Mätaren monteras i horisontell, fast förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler.

Anvisningar:

  1. Konsol av korrosionssäkert material för vattenmätare inkl. vattenmätarkoppling.
  2. Fästjärn av korrosionssäkert material.
  3. Vattentät väggenomföring.
  4. Stege av korrosionssäkert material