Vattnets hårdhet

Hårdheten på vattnet i Västerås kommun varierar beroende på vattenkällan. På tvättpaket anges doseringsanvisningar beroende på vattnets hårdhet. Vi rekommenderar att ni som bor i Västerås tätort, Skultuna, Tortuna, Kärsta, Ändesta, Nyckelön och Orresta doserar för mjukt vatten.

Boende i Västerås tätort får vatten från Hässlö vattenverk som behandlar råvatten från Mälaren. De mindre vattenverken pumpar upp och behandlar grundvatten, som sedan levereras till de som bor utanför tätorten. Boende på Nyckelön får sitt vatten levererat från Eskilstuna energi och Miljö

Tänk på miljön genom att dosera rätt

Hårdhet är ett mått som redovisar vattnets innehåll av kalcium och magnesium. Vattnets hårdhet uttrycks i °dH, så kallade Tyska grader. I den övre tabellen visas värdena för mjukt, medelhårt och hårt vatten. I den nedre tabellen redovisas hårdheten på vattnet i respektive område.

Vattnets hårdhet 
Mjukt 2-5 °dH
Medelhårt 5-10 °dH
Hårt 10-20°dH

Vatten med hårdhet högre än 15 ° dH (tyska grader) innebär en risk för utfällning i ledningar, kärl och på textiler.

Mälarenergi rekommenderar våra vattenkunder att dosera tvättmedel enligt mjukt vatten.

  °dH
Västerås 5
Nyckelön 5

 


Andra kommuners vattenleverantörer:
Område °dH
Köping 6-7
Kungsör 4-5
Hallstahammar 4,1-4,3
Surahammar 4-6
Eskilstuna 5