Viktigt att veta för fastighetsägare

Det är inte alla husägare som vet att man själv ansvarar för vatten och avloppsledningarna fram till en halv meter utanför tomtgränsen.

Äger du ditt hus? Då finns det två viktiga regelverk som du bör känna till: Vattentjänstlagen och ABVA.

Bland annat framgår det att:
Du som husägare ansvarar själv för alla ledningar fram till den så kallade förbindelsepunkten. Förbindelsepunkten är vanligtvis 0,5 meter utanför fastighetsgränsen. Det innebär att du står för åtgärder inom din fastighetsgräns samt fram till förbindelsepunkten. Mälarenergi anvarar för ledningar och anläggningar fram till förbindelsepunken.

Om du misstänker eller har en vattenläcka utomhus

 1. Kontakta Mälarenergi på telefon 021-18 19 00 dygnet runt.
  Mälarenergis tekniker kan fastställa var läckan finns och, om nödvändigt, stänga av inkommande vatten.
  Enligt lagen ansvarar du som fastighetsägare för ledningarna fram till den så kallade förbindelsepunkten. Förbindelsepunkten är vanligtvis 0,5 meter utanför fastighetsgränsen, men den kan finnas på annan plats. Det innebär att du står för åtgärder inom din fastighetsgräns samt fram till förbindelsepunkten. Mälarenergi ansvarar för anläggningar och ledningar på andra sidan av förbindelsepunkten.
 2. Kontakta några olika entreprenörer (rörmokare och grävfirmor) och ta in offerter på rör- och grävarbetet.
 3. Kontakta Västerås stad eller annan markägare för att få grävtillstånd för den mark som ligger utanför tomtgränsen. Ring Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00, knappval 3. Oftast kan de ge ett muntligt godkännande som sedan kompletteras med en skriftlig ansökan.
 4. När läckan är åtgärdad, be rörfirman kontakta Mälarenergi igen för att få inkommande vatten påkopplat.

Om du misstänker eller har en vattenläcka inomhus

 1. Stäng av ventilen vid inkommande vatten
 2. Kontakta ditt försäkringsbolag

Gäller det översvämning i en källare:

 1. Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar
 2. Ordna hjälp med torkning och skadereglering
 3. Anmäl översvämningen till Mälarenergi