Ersättning vid strömavbrott

När det blir strömavbrott måste du undersöka om felet ligger i din egen bostad innan du kontaktar Mälarenergi.

Avbrottsersättning

Vår ambition är att 24 timmar om dygnet ge dig den el du behöver. Trots detta inträffar det ibland avbrott i våra leveranser.

Du som kund har rätt till avbrottsersättning om överföringen avbryts helt under en sammanhängande period om minst tolv timmar. Vår målsättning är naturligtvis att ingen kund skall behöva vara utan elleverans så länge.

Villkor för avbrottsersättning

  • Alla kunder anslutna till Mälarenergi Elnäts distributionsnät har rätt till avbrottsersättning om överföringen avbryts helt under en sammanhängande period om minst tolv timmar.
  • Avbrottsersättningen gäller inte kund som inte fullgjort sin betalningsskyldighet eller i fall då avbrottet orsakats av fel i kundens anläggning.
  • Ersättningsbeloppet beror på avbrottsperiodens längd. Olika ersättningsbelopp gäller för avbrott längre än 12 timmar, 1 dygn, 2 dygn upp till och med 12 dygn. Ersättningsbeloppet beräknas som en procentsats av kundens beräknade årliga elnätskostnad, dock lägst ett minimibelopp som är en procentsats av prisbasbeloppet. Maximal ersättning för en avbrottsperiod är 300 % av kundens beräknade årliga elnätskostnad.

Procentuella ersättningar och minimibelopp

AvbrottsperiodErsättning i % av årlig nätkostnadMinimibelopp (kr)
> 0,5 dygn 12,5% 900 kr
> 1 dygn 37,5% 1 800 kr
> 2 dygn 62,5% 2 700 kr
> 3 dygn 87,5% 3 600 kr
> 4 dygn 112,5% 4 500 kr
> 5 dygn 137,5% 5 400 kr
> 6 dygn 162,5% 6 300 kr
> 7 dygn 187,5% 7 200 kr
> 8 dygn 212,5% 8 100 kr
> 9 dygn 237,5% 9 000 kr
> 10 dygn 262,5% 9 900 kr
> 11 dygn 287,5% 10 800 kr
> 12 dygn 300,0% 11 700 kr

 

Observera att maximal ersättning dock alltid är högst 300 % av den beräknade årliga elnätkostnaden. Beräkningen utgår från elnätskostnad inklusive moms. Därvid kan ersättningen bli lägre än vad som framgår av kolumnens minimibelopp. Avbrottsersättningen erhålls genom att Mälarenergi Elnät AB gör en reduktion på kommande faktura.