Elcertifikat

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem för att bidra till att öka Sveriges elproduktion från förnybara energikällor som sol, vind, vatten och biobränsle.

Lagen om elcertifikat infördes 2003 och innebär att alla elanvändare måste ha elcertifikat för sin elförbrukning. Elhandelsföretaget tar ut den avgift som gäller av sina kunder som de sedan köper elcertifikat för. Elcertifikaten redovisas sedan till staten. Avgiften för elcertifikaten skall numera enligt lag ingå i elpriset. För att kunna ge ett fast elpris inklusive elcertifikat köps elcertifikat in för hela avtalstiden för varje kund redan vid tecknandet av avtal. I det rörliga avtalet ingår också elcertifikaten, men i och med att elcertifikatsavgiften är rörlig nämns att kostnaden för elcertifikat tillkommer på det rörliga priset. Avgiften för elcertifikaten vet man först när varje månad är slut. Ytterligare information om elcertifkatsystemet finns på Energimyndighetens hemsida.

Höjd kvotplikt från 2016

Den 21 oktober i år beslutade riksdagen att höja kvotplikten för elcertifikat för att uppnå det nya målet till 2020 på 30 terawattimmar ny förnybar elproduktion inom ramen för elcertifikatsystemet. Beslutet innebär att varje kund måste köpa fler elcertifikat för den el man använder. Det betyder att alla avtal om fast elpris och mixpris tecknade innan den 21 oktober 2015 och som gäller 2016 och framåt har för låg elcertifikatsavgiften och kommer därför justeras med en höjning per använd kilowattimme (kWh).

I nedanstående tabell redogörs höjningen utifrån när elavtalet löper ut i öre per kilowattimme. Observera att höjningen endast gäller Fastpris- och Mixprisavtal ingångna före 21 oktober 2015.

Avtalets utgång Ökning av elcertifikatavgiften per använd kilowattimme
2016 2,01 öre/kWh
2017 2,11 öre/kWh
2018 2,21 öre/kWh
2019 2,30 öre/kWh
2020 2,29 öre/kWh

Priserna är inklusive moms

Ökad elkostnad utifrån årsförbrukning i kronor per månad.

Avtalets utgång

Årsförbrukning 2 000 kWh per år 

Årsförbrukning 5 000 kWh per år 

Årsförbrukning 20 000 kWh per år 

2016

3,35 kronor per månad

8,38 kronor per månad

33,50 kronor per månad

2017

3,52 kronor per månad

8,79 kronor per månad

35,17 kronor per månad

2018

3,68 kronor per månad

9,21 kronor per månad

36,83 kronor per månad

2019

3,83 kronor per månad

9,58 kronor per månad

38,33 kronor per månad

2020

3,82 kronor per månad

9,54 kronor per månad

38,17 kronor per månad

Priserna är inklusive moms

Elintensiva företag

I en lagändring för elcertifikatssystemet från 1 januari 2007, har det skett en förändring i definitionen av elintensiva företag. För mer information om elintensiva företag, besök Energimyndighetens hemsida.