Elområden

Den första november 2011 fattade EU-kommissionen ett bindande beslut om att Svenska Kraftnät måste förändra Sveriges sätt att hantera överföringsbegränsningar i det svenska elnätet. Beslutet har inneburit att Sverige delats upp i fyra elområden och att svenska elhandelskunder numera har olika elhandelspriser beroende på var i landet de bor eller är verksamma med sitt företag.

Hur påverkas elhandelspriset?

Elpriset styrs av tillgång och efterfrågan på el samt elnätets förmåga att transportera el inom Sverige. I södra Sverige produceras det mindre el än vad som förbrukas och därför kommer elhandelspriset sannolikt bli dyrare för de som bor eller har sitt företag där. I norra Sverige är det tvärtom, där produceras det mer el än vad som förbrukas, och därmed ser man att elhandelspriset sannolikt kommer bli lägre än i övriga Sverige.

Vill du veta mer om elområden gör du det enklast genom att gå in på Svensk Energis hemsida eller i broschyren Läs mer om elområden.

Vilket elområde tillhör du?

Priserna vi visar under respektive avtalsform är för elområde 3 och genom att knappa in ditt postnummer i teckna och jämför elavtal visas det elpris som gäller för det elområde du bor i.