Energiskatter

Enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig, med några undantag. Skattesatsen beror på vilken verksamhet företaget bedriver och var i landet elen används.

Varje år ska energiskatten på el räknas om med konsumentprisindex juni till juni. Nivån på energiskatten på elektrisk kraft beror på var i landet du bor. Beslut tas av Sveriges Riksdag.

Höjd energiskatt på el från 1 januari 2017

Från 1 januari 2017 har Riksdagen beslutat att höja energiskatten på el med 0,3 öre per kWh till 29,5 öre per kWh exklusive moms (36,88 öre per kWh inklusive moms). Den lägre energiskatten på el i vissa kommuner i norra Sverige höjs med 0,6 öre per kWh till 19,9 öre per kWh exklusive moms (24,88 öre/kWh inklusive moms). Rätt till glesbygdsskatten (norrlandsskatten) har konsumenter samt företag inom tjänstesektorn i lågskattekommunerna.

Viktiga energiskatteförändringar som träder i kraft 1 januari 2017

Nytt från 1 januari 2017 är att mot företag som bedriver tillverkning och tidigare haft reducerad energiskatt skall energiskatt på el tas ut med bara en skattesats, normalskatten på 29,5 öre/kWh exklusive moms. Lägre energiskatt på el fås genom avdrag i deklarationen eller ansökan om återbetalning. Detta betyder att:

  • Tillverkande industri, datorhallar, yrkesmässig växthusodling jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet och landström i skepp skall faktureras full energiskatt; 29,5 öre/kWh exklusive moms. Du skall själva sedan ansöka hos Skatteverket om återbetalning av den reduktionen du är berättigad till (ned till 0,5 öre/kWh). Återbetalning sker vanligtvis en gång per kalenderår. Har du större elanvändning av minst 250 000 kWh per år kan du ansöka om medgivande om kvartalsvis återbetalning.
  • Är du en stor elanvändare kan du ansöka om att bli frivilligt skatteskyldiga och sköta hanteringen själv genom att göra avdrag i din deklaration istället för att söka återbetalning. Du måste då använda mer än 20 GWh el per år.
  • En gräns införs på att minst 8 000 kr per år ska betalas i skatt av alla, bara det överskjutande skattebeloppet betalas tillbaka. Återbetalning sker kvartalsvis eller årsvis.
  • Otillåtna stödmottagare (företag som har stora ekonomiska problem, eller är återbetalningsskyldiga av otillåtna statsstöd) skall faktureras högsta skattesats. Bedömning görs av Skatteverket.

Mer information om ovanstående samt hur du gör för att ansöka om återbetalning eller göra avdrag på deklaration hittar du på Skatteverkets webbplats

Kommuner med glesbygdskatt

Samtliga kommuner i Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län samt i Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge, Ljusdal, Torsby, Malung, Mora, Orsa och Ävldalen har reducerad energiskatt. Den reducerade energiskatten gäller för konsumenter och företag inom tjänstesektorn.

Skatteverkets allmänna information rörande de nya energiskatteförändringarna 2017

Aktuella skattesatser på el för 2016

  1. 36,50 öre/kWh (29,2 öre/kWh exklusive moms) för de flesta kunder i Sverige
  2. 24,13 öre/kWh (19,3 öre/kWh exklusive moms) för kunder i kommuner med reducerad energiskatt
  3. 0,5 öre/kWh exklusive moms för el i industriell verksamhet eller vid yrkesmässig växthusodling
  4. 0,5 öre/kWh exklusive moms för el på fartyg i hamn

Blanketter för skattereduktion

Är ditt företags verksamhet inom industriell verksamhet eller yrkesmässig växthusodling?
Ladda ned blanketten Försäkran, fyll i och skicka den till oss så kan du få lägre energiskattesats.
Här kan du även ladda ned blanketten Försäkran om vidareleverans.