Övervakningsplan

Alla elnätsföretag är sedan den 1 juli 2005 skyldiga att upprätta en övervakningsplan. Planen beskriver hur nätföretaget och övriga berörda delar inom koncernen arbetar för att agera neutralt, objektivt och ickediskriminerande gentemot övriga aktörer på elmarknaden.

Mälarenergi Elnät har ansvaret för att övervakningsplanen och dess regelverk efterlevs i det egna företaget och koncernen.

Mälarenergi Elnät ska inom ramen för övervakningsplanen se till att företaget och övriga berörda delar av koncernen aktivt arbetar med att identifiera eventuellt diskriminerande beteenden.

Mälarenergi Elnät ska i riktlinjer och utbildning av de anställda inom koncernen ange vilka skyldigheter de har för att ingen diskriminering sker i bolagets interna och externa arbete.

En årlig rapport om de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen ska skickas in till Energimarknadsinspektionen samt offentliggöras.

Övervakningsplan 2016 (pdf)

Övervakningsplan 2015 (pdf)

Övervakningsplan 2014 (pdf)

Övervakningsplan 2013 (pdf)

Övervakningsplan 2012 (pdf)