Så fungerar elnätet

I Västerås, Köping, Arboga, Kungsör och Hallstahammar ägs elnäten av de olika kommunerna genom Mälarenergi Elnät AB, som ingår i Mälarenergi AB. Sammanlagt har vi ca 100.000 elkunder inom regionen.

Elnätet är i sig neutralt och kan liknas vid ett vägnät. Elnätsbolaget (Mälarenergi Elnät) har till uppgift att bygga, underhålla och se till att vägnätet är i prima skick. Trafiken på vägarna är elenergin som transporteras från elleverantörerna och fram till kundernas fastigheter. För den transporten inom vårt nätområde är vi ansvariga. Men det är våra kunder som bestämmer vilken trafik som ska åka på vägarna.

Egen och annan el

I stamnätet blandas den el som Mälarenergi producerar med den el som produceras av andra producenter. Tyvärr finns inga möjligheter att "öronmärka" till exempel miljömärkt el och särskilja den på nätet.

Årligen hanterar och distribuerar vi cirka 1 900 GWh el i Mälarenergi Elnät.
1 GWh = gigawattimme = 1.000.000 kWh

Mälarenergis elnätsområde

En karta som visar Mälarenergis elnätsområde

Gå till kartan i Google Maps