Kontrollera din värmeväxlare

Du som använder en värmeväxlare, bör kontrollera några generella delar regelbundet.

Detta bör du kontrollera

Det är bra om du kontrollerar din enhet en gång per månad med avseende på tryck i radiatorkrets. Trycket i expansionskärlet bör ligga mellan 1 och 2 bar och påfyllning sker via påfyllningsventilen. Om trycket ständigt sjunker i systemet kan orsaken vara läckage i radiatorsystemet. Du bör då kontakta Kundcenter så hjälper vi dig att åtgärda problemet.

Krånglar din villavärmeväxlare och värmeanläggning?

Vid första anblicken kan det se komplicerat ut, men vissa saker kan du faktiskt lösa själv. Kvarstår problemet kan Mälarenergi komma och hjälpa dig. Om det är möjligt så lämnas ett fast pris innan arbetet utförs. Och behöver hela växlaren bytas ut kan du få hjälp med det också.

PROBLEM ÅTGÄRD
Säkerhetsventilen släpper ut vatten Om påfyllningsventilen är stängd, öppna den och stäng den igen.
Ljudnivån är hög Problemet kan vara luft i cirkulationspumpen. Stäng av pumpen med strömbrytaren och lossa försiktigt på den stora skruven på pumpen, då försvinner luften. OBS! Man kan inte avlufta elementen så här
Det är luft i elementen 1. Höj inomhustemperaturen (på reglercentralen) så att elementen blir riktigt varma. 2. Stäng av cirkulationspumpen och vänta i minst en timme. 3. Avlufta varje element och villavärmeväxlaren (luftningsnipplarna på villavärmeväxlaren ska dras åt för hand). 4. Kontrollera trycket i systemet och justera eventuellt med påfyllningsventilen tills trycket är 1 bar. 5. Starta cirkulationspumpen och återställ inomhustemperaturen på reglercentralen. Eventuellt behöver du upprepa det här ytterligare en gång
Ingen värme alls. Kolla så att trycket är bra. Om inte, fyll på systemet, kontrollera också att cirkulationspumpen fungerar som den ska.
Vattentemperaturen pendlar Vid samtidig spolning av varmvatten på fler ställen störs den automatiska regleringen. Be därför de andra i hushållet att inte spola varmvatten samtidigt om du t ex duschar. Du kan också installera en tryckstyrd termostatblandare för dusch.
Låg vattentemperatur och oljud Stäng kallvattenventilen på fjärrvärmecentralen och vrid sedan på varmvattnet i t ex kökskranen. Om det, trots detta, rinner vatten så finns det ett överläckage från kallvatten till varmvatten i någon termostatblandare. Då är det blandaren som ska renoveras eller bytas ut.
Det finns inget eller lite varmvatten Filtret för Mälarenergis inkommande fjärrvärme kan vara igensatt. Om det skulle vara så, ring Mälarenergi så kommer vi och hjälper dig.